måndag 1 maj 2017

Min gode herde Herren är 

För en oändlig musikslinga, lyssna här!1. Min gode herde Herren är,
mej inget fattas mer.
På gröna ängar han mej för,
vid vatten ro han ger.

2. Han ger mej liv och kraft igen,
så kärleksfull och vis.
På rätta vägar leder han,
sitt stora namn till pris.

3. Ja, inte ens i mörkrets dal
jag nu går skrämd och skygg,
för du är med; din käpp och stav,
de gör mej lugn och trygg.

4. Ett bord du dukar än för mej
rakt framför fienden.
Mitt huvud rikligt smörjer du
och fyller bägaren.

5. Din godhet och din nåd, o Gud,
ska ständigt följa mej,
ja, nu och i all evighet
ska jag få bo hos dej.

torsdag 20 april 2017

Vår Fader
//: Vår far i himlen,
låt ditt namn bli helgat,
låt ditt rike komma,
låt din, din vilja ske.
Låt den ske på jorden
som den sker i himlen,
brödet vi behöver
ge oss idag ://
Och förlåt oss alla våra skulder,
liksom vi förlåter dem som står i skuld till oss,
och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Amen.
//: Ditt är riket,
din är makten,
din är äran
i all, all evighet.
Ditt är riket,
din är makten,
din är äran
i all, all evighet. ://

lördag 8 april 2017

Bara i dej

//: Bara i dej har min själ sin ro,
bara i dej, min Gud ://
Från honom kommer mitt hopp,
bara han är min klippa,
min frälsning och min borg,
jag ska inte vackla.
Bara i dej har min själ sin ro,
bara i dej, min Gud.

Text: David (Psalt. 62:2-3)
Musik: Bengt Johansson

fredag 2 december 2016

Så ljuvligt och så gott det är1. Så ljuvligt och så gott det är
när syskon lätt kan sämjas,
när en den andre håller kär
och allas välgång främjas!
Det ger en väldoft som består,
likt oljan som från Arons hår

längs skägg och kläder flyter. 

2. Som daggen ger stor fruktbarhet,
när den från Hermon rinner,

så kommer gott av enighet,
som allt i Herren finner.
Där ges välsignelse och fröjd
och allt som gör vår själ förnöjd,
ja, liv som varar evigt.   


Text: Haqvin Spegel 1694 efter kung David (Psalt. 133), bearb. A.H. 2010, 2016
Musik: Nürnberg 1524 "Var man må nu väl glädja sig"

onsdag 10 augusti 2016

Herre, förbarma dej över oss

Herre, förbarma dej över oss. (://)
Kriste, förbarma dej över oss. (://)
Herre, förbarma dej över oss. (://)

söndag 31 juli 2016

Om Gud ej varit med oss nu1. Om Gud ej varit med oss nu,
det måste klart bekännas,
om Gud ej varit med oss nu,
så hade allt fått lämnas.
Vi är så fattiga och få,
att vi av dem som stormar på
med marken skulle jämnas.

2. Ja, hade Gud så låtit ske
så hade de i vrede
med hälen tryckt oss alla ner
i stridens första skede,
då liksom flodens vilda fors
förfärlig vältrat över oss
vår fiende den lede.

3. Men lovad vare Herren Gud,
som frälste oss ur faran!
För vi kom loss, vår själ slapp ut
som fågeln ut ur snaran.
Vår hjälp, den är i Herrens hand,
som skapat himmel, hav och land,
och sista ordet har han.

lördag 2 april 2016

Min själ ska lova Herren
1. Min själ ska lova Herren, 
och allt som är i mej hans namn. 
Han är ej från oss fjärran, 
han möter oss med öppen famn. 
Han all vår synd förlåter 
och helar all vår brist, 
till nåder tar oss åter, 
hans ord är fast och visst. 
Vår ungdomstid han mättar 
med glädje utan tal 
och ålderns börda lättar 
och hjälper oss i dödens kval. 

2. Var dag han oss förkunnar 
sin helga lag, sin vilja god, 
och i sin nåd förunnar 
oss till det goda kraft och mod. 
Han kärlekslöst ej tuktar 
och sen till vrede är, 
mot dem som honom fruktar 
hans nåd oändlig är, 
han den så högt befäster 
som himlens ljusa bloss; 
som öster är från väster, 
så långt tar han vår synd från oss. 

3. Som sej en far förbarmar 
och barnens fel förgäter snart, 
så Gud i sina armar 
oss tar och tröstar underbart. 
Han vet vårt svaga väsen, 
av stoftet är det gjort, 
vi blomstrar såsom gräsen 
och vissnar lika fort. 
När blåsten blomman hinner 
den mister all sin prakt, 
så människan försvinner, 
här hjälper inte konst och makt. 

4. Men Herrens nåd, den varar 
i både tid och evighet 
mot dem som honom svarar 
och söker hans rättfärdighet. 
Allt hör ju till hans välde, 
hans tron i himlen står, 
ni änglar som er ställde 
till Herrens tjänst och vår, 
allt jorden fått att bära 
på Herrens skaparbud, 
kom, sjung till Herrens ära, 
ja, låt oss alla prisa Gud!